ROOF (K)

หลังคาคือส่วนประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงรูปแบบ รูปทรงและยุคสมัยของอาคารนั้นๆ กระเบื้องหลังคาดินเผาเคลือบและไม่เคลือบของ บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด คือกระเบื้องที่ผลิตจากดินคุณภาพดีที่ถูกคัดสรรแล้วจากดินดีทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผาคุณภาพที่พร้อมส่งมอบให้แก่ ผู้รักงานดินเผาโดยเฉพาะ ที่เข้าใจธรรมชาติของดินเผาว่ามีเสน่ห์อยู่ที่เนื้อดินที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด

  • COLLECTIONS

  • ROOF FORMAT

  • TILE FORMAT

  • BRICK FORMAT

  • DÉCOR FORMAT

เมนู