PRODUCT CATEGORIES

กระเบื้องดินเผา กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา อิฐดินเผา คุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม

BRICK (A)

TILE (P)

ROOF (K)

Décor (D)

ROOF (K)

TILE (P)

BRICK (A)

Décor (D)

PROJECTS

ตัวอย่างโครงการที่ใช้กระเบื้องดินเผา กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา อิฐดินเผาของเรา

PROJECT K – ROOF

PROJECT P – TILES

PROJECT A – BRICK

PROJECT D – Décor

ABOUT US

อ.ป.ก. คือ บริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง

ที่ได้มาตรฐานการผลิตการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นับเนื่องจากอดีต กว่า 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2502) โรงอิฐแห่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปลากด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง

เมนู