BRICK (A)

อิฐ เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารทั่วไป อิฐแบบธรรมดาผลิตจากส่วนผสมของดินเหนียว ทราย แกลบ และน้ำ สำหรับอิฐพิเศษอื่น ๆ จะผสมสารหรือวัสดุพิเศษเพิ่มเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน อิฐของ บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด ผลิตจากดินคุณภาพสูงที่ได้รับการคัดสรรค์ มีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้กับงานอาคาร ทางเท้า กำแพง ตกแต่งภายใน หรือตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ให้งานของคุณออกมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  • COLLECTIONS

  • ROOF FORMAT

  • TILE FORMAT

  • BRICK FORMAT

  • DÉCOR FORMAT

เมนู