กระเบื้องหางมนเกล็ดปลา

หมวดหมู่ : ROOF (K)

กระเบื้องดินเผาไฟสูง - HIGH TEMPERATURE

สีเทาธรรมชาติ - NATURAL GREY

สีธรรมชาติ - NATURAL / เคลือบสี - GLAZING

ซีเมนค์ - CEMENT

เมนู