กระเบื้องหลังคาดินเผาลอน แบบจีน

  • KL-006 : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอน แบบจีน
    KL-006
  • KL-007 : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอน แบบจีน
    KL-007