กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย

 • KL-004 : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย
  KL-004
 • KL-004-R : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย
  KL-004-R
 • KL-005 : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย
  KL-005
 • KL-011 : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย
  KL-011
 • KL-012 : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย
  KL-012
 • KL-012-R : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย
  KL-012-R