กระเบื้องหลังคาแป้นเกล็ด

 • KC-024 : กระเบื้องหลังคาแป้นเกล็ด
  KC-024
 • KL-014 : กระเบื้องหลังคาแป้นเกล็ด
  KL-014
 • KL-015 : กระเบื้องหลังคาแป้นเกล็ด
  KL-015
 • KL-014/R (Red Brown) : กระเบื้องหลังคาแป้นเกล็ด
  KL-014/R (Red Brown)
 • KL-014/ร : กระเบื้องหลังคาแป้นเกล็ด
  KL-014/ร