Language

ฝ่ายการตลาดและกราฟฟิค

อัตราที่รับ : 2 อัตรา

 สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน กรุงเทพ
 เงินเดือน : -

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาตั้งแต่ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ,Indesign , Photoshop , Autocad
 4. มีประสบการณ์งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาต่าง
 5. สามารถถ่ายภาพ และตกแต่งภาพให้สมบูรณ์เพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์ได้This is some text!กระเบื้องดินเผา (กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา , อิฐดินเผา) เป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงดินมากกว่าหิน เพราะมีอัตราการซึมน้ำสูง มีรูพรุนมาก ทำให้มีการยืดหดตัวสูงเมื่อโดนความชื้นและความร้อน แตกหักง่าย ผุกร่อนโดยกัดเซาะได้ง่าย ผิวค่อนข้างด้าน ตัวเนื้อดินเผามีสีสันให้เลือกไม่มากนัก และหากไม่ได้ผลิตด้วยมาตรฐานระดับสูงมักมีสีสันของแต่ละแผ่นไม่สม่ำเสมอ ยกเว้นแต่จะทำการเคลือบสีเพิ่มเข้าไป ข้อดีของกระเบื้องชนิดนี้ (กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา , อิฐดินเผา) คือไม่ลื่น(ถ้าไม่ได้มีตะไคร่น้ำเกาะ) ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี จึงอมความร้อนไว้ไม่นาน ราคาประหยัด สีสันหรือขนาดที่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ก็ทำให้ได้ความงามที่เป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อ, ดินไทย , บุญถาวร, คลังกระเบื้อง, กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา, อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา
กระเบื้องดินเผา | กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา | อิฐดินเผา