กระเบื้องดินเผา

,

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา

,

อิฐดินเผา