กระเบื้องดินเผา กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา อิฐดินเผา คุณภาพดีราคาถูก |A.P.K. DAWKOO (1988) 

Language
นับเนื่องจากอดีต กว่า 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2502) โรงอิฐแห่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บางปลากด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของดินที่มีความเหนียว และมีเนื้อดินที่ละเอียดเมื่อผ่านการผลิตแล้วจะได้อิฐที่มีความแข็งแรง
มีคุณภาพโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานว่าอิฐที่ดีต้องอิฐปลากด หรืออิฐ อ.ป.ก. เท่านั้น

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด คือผลรวมของความสำเร็จจากการผลิตอิฐที่มีคุณภาพดังกล่าว
กอปรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายพื้นที่โรงงาน
และขยายกำลังการผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานจนกระทั่งได้รับการรับรองจากสถาบัน หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน
อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เป็นต้น

ปัจจุบันสายการผลิตผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด นั้นมีมากกว่าหนึ่งพันรายการ
โดยแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้

  กลุ่ม A วัสดุตกแต่งเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (BRICK)
  กลุ่มวัสดุอิฐก่อโชว์ อิฐก่อฉาบเพื่อการก่อผนังอาคาร และอิฐปูทางเท้า สำหรับงานภายนอกอาคาร

  กลุ่ม P วัสดุตกแต่งเพื่องานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร (TILE)
  กลุ่มวัสดุดินเผาไม่เคลือบ และดินเผาเคลือบเซรามิกซ์เพื่อปูพื้นประโยชน์ใช้สอยประเภทต่างๆ

  กลุ่ม K วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมหลังคา (ROOF TILE)
  กลุ่มวัสดุดินเผา และซีเมนต์ ที่เป็นกระเบื้องมุงหลังคาในรูปแบบหลากสไตล์

  กลุ่ม D วัสดุตกแต่งเพื่อการประดับตกแต่ง (ARTISAN STAR DECOR)
  กลุ่มวัสดุตกแต่งกลุ่มใหม่ที่เน้นการออกแบบลวดลาย และสีสันลงบนวัสดุซึ่งนำไป
  ผสมผสาน และประยุกต์ใช้ได้ในกลุ่มงาน 3 กลุ่มแรกให้เกิดความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์
  ไม่ซ้ำใคร

จากร้านขายอิฐเล็กๆ ในอดีตสู่การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของ บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด
ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า อ.ป.ก. ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา วัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง
(FINISHING MATERIAL) ให้ทัดเทียมอารยประเทศ
"เราเชื่อมั่นว่า อ.ป.ก. คือ บริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง ที่ได้มาตรฐานการผลิตการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด"
This is some text!กระเบื้องดินเผา (กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา , อิฐดินเผา) เป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงดินมากกว่าหิน เพราะมีอัตราการซึมน้ำสูง มีรูพรุนมาก ทำให้มีการยืดหดตัวสูงเมื่อโดนความชื้นและความร้อน แตกหักง่าย ผุกร่อนโดยกัดเซาะได้ง่าย ผิวค่อนข้างด้าน ตัวเนื้อดินเผามีสีสันให้เลือกไม่มากนัก และหากไม่ได้ผลิตด้วยมาตรฐานระดับสูงมักมีสีสันของแต่ละแผ่นไม่สม่ำเสมอ ยกเว้นแต่จะทำการเคลือบสีเพิ่มเข้าไป ข้อดีของกระเบื้องชนิดนี้ (กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา , อิฐดินเผา) คือไม่ลื่น(ถ้าไม่ได้มีตะไคร่น้ำเกาะ) ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี จึงอมความร้อนไว้ไม่นาน ราคาประหยัด สีสันหรือขนาดที่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ก็ทำให้ได้ความงามที่เป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อ, ดินไทย , บุญถาวร, คลังกระเบื้อง, กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา, อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา,กระเบื้องดินเผา ,กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ,อิฐดินเผา
กระเบื้องดินเผา | กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา | อิฐดินเผา